Intervisie Embodied Learning

Een moeilijke beslissing

Casus intervisie anders

Tijdens een intervisie voor leidinggevenden geeft een vraaginbrenger aan dat hij voor een moeilijke beslissing staat. Zijn collega’s vragen helpen hem om zijn vraagstuk te verduidelijken.

De meningen in de organisatie zijn verdeeld. Hij heeft de rapporten gelezen, de verschillende betrokkenen gehoord, de verschillende belangen in kaart gebracht. Hij ziet twee mogelijke oplossingen; het lukt hem niet om een besluit te nemen.

Uiteindelijk kiest de vraaginbrenger voor elke oplossing een eigen plek in de ruimte. Hij gaat staan op één van de plekken, verplaatst zich in het bijbehorende scenario en neemt waar wat er in zijn lichaam gebeurt. Hij beweegt zich een aantal keren van de ene naar de andere plek.

Gaandeweg wordt duidelijk dat hij zich fysiek duidelijk beter voelt bij één van de twee scenario’s. In het gesprek dat volgt, onderzoeken we samen de oorzaken. Hij komt uiteindelijk tot een weloverwogen keuze voor de oplossing waarbij hij zich het beste voelt.