spreken voor publiek

Embodied Speech: spreken vanuit verbinding met je lichaam

Waarachtig spreken is belichaamd spreken. Spreken zonder terughouding, in afstemming met de situatie. Dat is een manier van spreken die weinig energie vraagt en veel effect heeft in tweegesprekken, vergaderingen of voor publiek. In deze blog een aantal voorbeelden van wat ik noem: Embodied Speech.

Wat is Embodied Speech

Met een groep leidinggevenden bij de politie doe ik een oefening waarbij sprekers opkomen voor een groep zonder te spreken. Het ‘publiek’ weet direct wie ze vertrouwen: degenen die het meest verbonden zijn met hun lichaam.

Wezenlijk contact ontstaat immers niet alleen op basis van woorden, maar vooral vanuit verbinding met je lichaam en de context daaromheen. Die verbinding maakt dat je niet alleen vanuit je hoofd spreekt, maar vanuit openheid, oprechtheid en volledige aanwezigheid. Je luisteraars merken dat bewust of onbewust op. Ze zullen graag naar je luisteren en geneigd zijn je boodschap te vertrouwen.

Als belichaamd spreker ben je niet alleen afgestemd op je lichaamsbewustzijn, maar ook op de situatie waarin je spreekt. Je luistert naar jezelf en naar de context waarin je je beweegt. Daaruit volgt vanzelf wat op een bepaald moment relevant en passend is om te zeggen. Het is een congruente, oprechte manier van spreken. Deze manier van spreken vraagt weinig energie, omdat je niet hoeft te ‘werken’ om te overtuigen.

Een waarachtig gesprek

Een betekenisvol, waarachtig gesprek ontstaat waar meerdere mensen belichaamd communiceren. Dan worden er niet te veel en niet te weinig woorden gebruikt. Een waarachtige spreker is in staat elk woord dat hij of zij spreekt met betekenis te vullen, omdat zijn of haar aandacht er op ieder moment bij is. Dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderlinge contact verdiept.

Als je in een gesprek op elkaar bent afgestemd kunnen grenzen en obstakels moeiteloos wegvallen: bijvoorbeeld culturele barrières, taalbarrières, of barrières tussen de sexen.

Embodied Speech herkennen 

Als luisteraar herken je een belichaamd spreker direct. Je merkt dat de woorden niet alleen door je hoofd begrepen worden, maar dat er reacties zijn in je lichaam, zoals kippenvel, een warm hart, beweging in je buik.

Hier volgen een aantal voorbeelden van Embodied Speech. Kijk naar de eerste minuten van de onderstaande video’s:

  1. Een actueel voorbeeld is de speech waarin de president van Oekraïne zich richt tot het Russische volk. Je ziet dat deze man niet alleen met zijn hoofd praat, maar ook met hart en ziel. Zelfs als je de ondertiteling niet meeleest en alleen maar kijkt, weet je dat deze man spreekt over iets dat van groot belang is.
  2. In Brommer aan Zee een bijzonder interview met Vaderlandsdichter 2021-2022 Lieke Marsman over haar dichtbundel ‘In de mand’. Het gesprek heeft een opmerkelijke start. De interviewster stelt dat Lieke een onbarmhartig jaar achter de rug heeft omdat er ongeneeslijke kanker bij haar werd geconstateerd. Lieke weerspreekt haar: in de put waarin ze viel na de diagnose, ontdekte ze een heel landschap aan ervaringen. 
  3. Kijk naar dit interview van Andries Knevel met advokaat Max Moszkowicz senior. Knevel wringt zich letterlijk in allerlei bochten door middel van grimassen, nerveuze gebaren en een krampachtig scheef hoofd. Ondertussen doet Moszkowicz kalm zijn verhaal. Van deze advocaat is overigens bekend dat hij zijn resultaten vooral boekte op grond van zijn sterke talent als spreker, bijvoorbeeld door het inzetten van pauzes op het juiste moment. 

Woorden met betekenis vullen

Onwillekeurig deed het bovenstaande interview me trouwens denken aan het krankzinnige lied van cabaretier Brigitte Kaandorp over Andries Knevel. Cabaretiers zijn vaak in staat om elk woord van hun teksten met betekenis te vullen, net als sommige songwriters. Luister ook maar eens naar dit prachtige lied van Stef bos: Welkom

Wil je meer leren?

Wellicht is de Embodied Learning Jaartraining iets voor jou. Na afloop van het programma spreek, luister en handel je vanuit meer rust en authenticiteit.